Reparatie aanmelden | Home | Contact | Voorwaarden | Disclaimer

 

KTG Telecom
Zekeringstraat 34A
1014 BS Amsterdam
Tel: 088 - 006 77 77
info@ktgtelecom.nl

Disclaimer & Privacy statement & Cookies

Disclaimer

KTG Telecom staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71379924.

Hoewel de informatie op de website met uiterste zorg is samengesteld en KTG Telecom deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Tarieven en voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn. KTG Telecom aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen in de website. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.

Bovenstaande is ook van toepassing op berichten die KTG Telecom plaatst op online kanalen zoals Twitter, Facebook en LinkedIn. Wij streven er naar om ook via deze kanalen altijd actuele, volledige een nauwkeurige informatie te delen, maar hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van de website en online kanalen komen toe aan KTG Telecom of aan haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden.

KTG Telecom is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden zijn geplaatst op de website.

Privacy statement

KTG Telecom respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. In dit privacy statement informeren wij u hoe er op de website wordt omgegaan met persoonlijke gegevens. Dit privacy statement heeft geen betrekking op pagina's waarvan deze websites eventueel een link bevatten. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met onderstaande privacy statement en tevens met het verzamelen en/of gebruiken van uw gegevens door KTG Telecom zoals hieronder omschreven. KTG Telecom behoudt zich het recht voor deze verklaring te allen tijde zonder voorafgaande bekendmaking, te wijzigen.

Verzamelen van actief verstrekte informatie
Op diverse pagina's van deze websites kan KTG Telecom u vragen om voor een specifiek doel uw naam, e-mailadres, bedrijfsnaam, telefoonnummer of andere niet vertrouwelijke informatie te verstrekken. Uw antwoord op deze vragen gebeurt op een volledig vrijwillige basis. Deze informatie wordt door KTG Telecom verzameld met als doel het verbeteren van de website en de informatiestroom naar u, de gebruiker, toe. Verder kan de informatie tevens door KTG Telecom worden gebruikt voor andere commerciële dan wel niet-commerciële bedrijfsdoeleinden.

KTG Telecom kan deze gegevens bijvoorbeeld gebruiken om u op de hoogte te houden van aanbieding van producten en diensten of u in kennis te stellen van producten en diensten welke ten goede aan u of uw bedrijf kunnen komen. Indien u wenst dat uw persoonlijke informatie niet voor dergelijke doeleinden gebruikt wordt, neemt u dan per e-mail contact met ons op. Vermeld hierbij dat u bezwaar maakt tegen het gebruik van de persoonsgegevens.

Verstrekken van actief verstrekte informatie aan derden
Indien KTG Telecom van mening is dat uw bedrijfsbelang hierbij gebaat is, kunnen wij uw informatie doorzetten naar zakelijke partners van KTG Telecom. Zij kunnen u hierop op de hoogte brengen van hun (nieuwe) producten en diensten om zodoende mogelijk uw concurrentiekracht te verbeteren. Mocht u echter ongewenst informatie van onze zakelijke partners ontvangen, neem dan contact met hen op zodat u uit hun mailingbestand wordt verwijderd.

Verzamelen van passief verstrekte informatie
KTG Telecom verzamelt via haar websites eveneens domeingegevens welke onderdeel uitmaken van de analyse omtrent het site gebruik. Deze informatie, bijvoorbeeld het aantal malen dat de websites bezocht worden en welke pagina's er binnen de websites bekeken worden, wordt door KTG Telecom verzameld met als doel het verbeteren van de toegankelijkheid en de kwaliteit van de internetpagina's. Voor zover de gegevens door KTG Telecom worden verwerkt gebeurt dit volledig anoniem. De informatie wordt automatisch verzameld zodat u dus geen handelingen hiervoor hoeft te verrichten.

Cookies

Pagina's op de KTG Telecom website kunnen gebruik maken van 'Cookies'. Cookies zijn kleine tekstbestanden die afhankelijk van de persoonlijk instelling van de Browser automatisch op de computer van een gebruiker worden geplaatst. Deze tekstbestanden worden gebruikt voor registratie en om websites bij een volgend bezoek aan te passen aan uw wensen. Cookies kunnen geen gegevens van uw harde schijf verwijderen dan wel lezen.

Zoals reeds vermeld kunt u deze cookies al dan niet automatisch laten plaatsen op uw harde schijf. Indien u echter cookies weigert, is het mogelijk pagina's niet volledig functioneren en u bijvoorbeeld geen toegang kunt krijgen tot bepaalde informatie op de website.